Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

 

Tre syner om dom over Israel

1Herren viste mig følgende syn: Efter at den tidlige afgrøde var klar til høst (den, som kongen får en del af), og de andre afgrøder var begyndt at komme op, lod Herren græshopper invadere landet, 2og de åd alle grønne planter. Da råbte jeg: »Herre, min Gud, tilgiv dit folk! Hvordan skal Israel overleve? Det er jo kun et lille folk!« 3Da forbarmede Herren sig og sagde: »Hvad du så, vil alligevel ikke ske!«

4Derpå viste Herren mig et andet syn: Jeg så en regn af ild nærme sig. Den opbrændte havet og var i gang med landjorden. 5Da råbte jeg: »Herre, min Gud, stands ilden! Hvordan skal Israel overleve? Det er jo kun et lille folk!« 6Da forbarmede Herren sig og sagde: »Hvad du så denne gang, vil heller ikke ske!«

7Så viste Herren mig et tredje syn: Han stod på en lodret mur med et blylod i hånden. 8Så spurgte han mig: »Amos, hvad ser du?« »Et blylod,« svarede jeg, og han fortsatte: »En mur, der ikke er lodret, skal rives ned, og når mit folk, Israel, ikke handler ret, er jeg nødt til at skride ind. 9Israels offerhøje skal fjernes, deres afgudsaltre skal rives ned, og Jeroboams kongeslægt skal udryddes.«

Amos og Amatzja

10Amatzja, som var afgudspræst i Betel, sendte nu besked til kong Jeroboam: »Amos taler ondt imod dig. Vi kan ikke længere tolerere hans profetier. 11Han siger, at du vil blive slået ihjel og Israels folk blive ført bort som slaver.«

12Derefter tog Amatzja hen til Amos og sagde: »Se at komme væk herfra, profet! Rejs hjem til Judas land! Der kan du sikkert leve af at profetere. 13Men her i Betel må du ikke tale mere, for her ligger kongens helligdom, Israels riges tempel.«

14Amos svarede: »Jeg er hverken profet eller står i lære som profet. Jeg er hyrde og frugtavler. 15Men Herren sagde til mig: ‘Gå hen og profetér imod mit folk Israel!’ 16Men nu har Herren en besked til dig. Fordi du sagde, at jeg skulle holde op med at fantasere og profetere imod Israel, 17så hør hvad Herren siger til dig: ‘Du kommer til at dø i et fremmed land, og dine sønner og døtre bliver slået ihjel. Din jord bliver delt ud til andre, og din kone ender som prostitueret i byen. Og Israels folk bliver som sagt ført i eksil!’«

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.