Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 Åb

 

De syv skåle med Guds vrede

1Så hørte jeg en kraftig stemme inde fra helligdommen råbe ud til de syv engle: »Gå hen og tøm de syv skåle med Guds vrede ud over jorden!«

2Den første engel gik da frem og tømte sin skål ud over jorden. Det resulterede i, at grimme og ondartede bylder brød ud på de mennesker, som bar uhyrets mærke og faldt på knæ foran statuen.

3Den anden engel tømte sin skål i havet. Derved blev vandet mørkt som blodet fra en død person, og alt liv i havet døde.

4Den tredje engel tømte sin skål i alle floder og kilder, og det hele blev til blod. 5Så hørte jeg vandenes skytsengel sige til Gud: »Du er hellig og retfærdig, du som er, og som var. Du har udmålt en rimelig straf, 6for alle dem, der har udgydt dine profeters og hellige tjeneres blod, fortjener selv at få blod at drikke.« 7Og jeg hørte en stemme fra alteret sige: »Ja, Herre, almægtige Gud, dine domme er retfærdige og korrekte.«

8Den fjerde engel tømte sin skål ud over solen. Derved fik solen magt til at skolde alle mennesker på jorden. 9Folk fik forbrændinger af den voldsomme hede, og de hånede Gud, fordi han havde sendt de frygtelige plager, men ingen af dem omvendte sig og gav ham ære.

10-11Den femte engel tømte sin skål over uhyrets trone, så hele dets rige blev indhyllet i mørke. Folk bed sig i læben på grund af smerter og bylder, men det fik dem ikke til at angre deres ondskab. I stedet hånede de bare Himlens Gud.

12Den sjette engel tømte sin skål over den store flod Eufrat. Den tørrede helt ud, så Østens konger kunne komme over med deres hære uden problemer. 13Jeg så nu, at der ud af munden på dragen, uhyret og den falske profet kom tre onde ånder, der lignede frøer. 14Det var dæmoniske ånder, som gjorde undere og mirakler. De tog ud til alle jordens konger for at mobilisere dem til krigen på den almægtige Guds store dag.

15(»Husk nu, at jeg kommer uden varsel som en tyv! Velsignede er de, der altid er parat og har tøjet klar, så de ikke skal gå omkring uden tøj, så alle ser deres nøgenhed.«)

16De tre ånder fik samlet kongerne med deres hære på det sted, som på hebraisk kaldes Harmagedon.

17Den syvende engel tømte sin skål ud i luften, og der lød en kraftig stemme fra helligdommen, fra Guds trone: »Nu er det gjort!« 18Lynene flammede, og tordenen bragede, og der kom et utrolig voldsomt jordskælv. Aldrig i menneskehedens historie har der været så kraftigt et jordskælv. 19Den Store By blev splittet i tre dele, og byer over hele verden styrtede sammen. Gud straffede det store Babylon, så det fik Guds vrede at føle i fuldt mål. 20Øer forsvandt, og bjerge blev jævnet med jorden. 21Kæmpehagl på over 30 kilo faldt ned fra himlen på menneskene. Men de hånede bare Gud på grund af den frygtelige katastrofe, som haglene forvoldte.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.