Stammeledernes gaver ved indvielsen af åbenbaringsteltet

1Så snart Moses havde rejst boligen, salvede og indviede han både den og inventaret, alteret og alle redskaberne. 2Derefter kom Israels 12 stammeoverhoveder, dem der havde haft ansvaret for folketællingen, med deres offergaver: 3Seks overdækkede vogne, som hver blev trukket af to okser, altså en vogn for hver to ledere og en okse for hver leder. Alle disse offergaver bragte de til Herren ved boligens indgang.

4-5»Tag imod deres gaver,« sagde Herren til Moses, »og brug vognene i forbindelse med arbejdet ved åbenbaringsteltet. Giv dem til levitterne svarende til deres behov.«

6Så overdrog Moses vognene og okserne til levitterne, 7således at gershonitterne fik to vogne og fire okser, 8og meraritterne, der arbejdede under Arons søn Itamar, fik fire vogne og otte okser. 9Kehatitterne fik imidlertid ingen vogne eller okser, for de skulle personligt bære de allerhelligste ting fra boligen på deres skuldre.

10Den dag alteret blev indviet, bragte lederne også gaver, som skulle ofres på alteret. 11Da sagde Herren til Moses: »Sørg for at lederne bringer deres gaver på skift, så der ofres én gave hver dag til indvielse af alteret.«

12Den første dag bragte Nahshon fra Judas stamme sin gave. 13Gaven bestod af et sølvfad der vejede ca. 1,5 kilo, og en sølvskål der vejede ca. 800 gram. Begge var fyldt med et afgrødeoffer, der bestod af fint mel blandet med olivenolie. 14Desuden bragte han en guldtallerken, der vejede 115 gram, fyldt med røgelse, 15og brændofre der bestod af en ung tyr, en vædder og et etårs lam. 16Som syndoffer bragte han en gedebuk, 17og som takoffer bragte han to tyre, fem væddere, fem gedebukke og fem etårs lam.

18-23Næste dag bragte Netanel fra Issakars stamme sine offergaver. Det var nøjagtig det samme, som Nahshon havde bragt dagen før.

24-29På den tredje dag bragte Eliab fra Zebulons stamme sine offergaver. Det var også nøjagtig de samme gaver.

30-35På den fjerde dag bragte Elitzur fra Rubens stamme sine offergaver, igen det samme som de andre.

 

36-41På den femte dag bragte Shelumiel fra Simeons stamme sine gaver, magen til de andres.

42-47På den sjette dag bragte Eljasaf fra Gads stamme sine gaver, magen til de andres.

48-53På den syvende dag bragte Elishama fra Efraims stamme sine gaver, magen til de andres.

54-59På den ottende dag bragte Gamliel fra Manasses stamme sine gaver, magen til de andres.

60-65På den niende dag bragte Abidan fra Benjamins stamme sine gaver, magen til de andres.

66-71På den tiende dag bragte Ahiezer fra Dans stamme sine gaver, magen til de andres.

72-77På den 11. dag bragte Pagiel fra Ashers stamme sine gaver, magen til de andres.

78-83På den 12. dag bragte Ahira fra Naftalis stamme sine gaver, magen til de andres.

84-86Den gave, som folkets stammeledere bragte til alterindvielsen, udgjorde altså tilsammen: Tolv sølvfade, der hver vejede ca. 1,5 kilo; 12 sølvskåle, der hver vejede ca. 800 gram; 12 guldtallerkener, der hver vejede 115 gram. Sølvets samlede vægt var ca. 28 kilo, og guldets vægt var ca. 1,4 kilo. 87Brændoffergaverne udgjorde i alt 12 tyre, 12 væddere, 12 etårs lam med dertil hørende afgrødeofre. Syndoffergaverne udgjorde 12 gedebukke, 88og takoffergaverne udgjorde 24 unge tyre, 60 væddere, 60 gedebukke og 60 etårs lam.

89Når Moses derefter gik ind i åbenbaringsteltet for at tale med Herren, hørte han Herrens stemme tale til sig fra et sted oven over pagtens ark mellem de to keruber.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.