Forskrifter for naziræerne

1Herren sagde til Moses: 2»Sig til Israels folk, at hvis en mand eller en kvinde aflægger naziræerløftet og således indvier sig til Herren på en særlig måde, 3-4må de, så længe de er bundet af deres løfte, hverken drikke øl eller vin – ikke engang druesaft – og de må heller ikke spise druer eller rosiner. De må ikke nyde noget, der har med vindruer at gøre – ikke engang kernerne eller skrællerne.

5I den periode løftet gælder, må de ikke lade deres hår klippe, for de er helliget og indviet til Herren. Derfor skal de lade håret vokse.

6-7I den periode løftet gælder, må de ikke komme i nærheden af lig – heller ikke, hvis det drejer sig om deres forældre eller søskende, for de er indviet til Gud på en særlig måde – 8de er naziræere og helliget Herren. 9Men hvis nogen falder død om, så de ikke kan undgå at røre ved den døde, så de bliver urene, skal de være urene i syv dage og derefter lade deres hår klippe af. Da vil de være renset for deres urenhed. 10Næste dag skal de så bringe to turtelduer eller to unge duer til præsten ved åbenbaringsteltets indgang, 11og præsten skal ofre den ene due som syndoffer og den anden som brændoffer, så der skaffes soning for deres urenhed. Først da kan de aflægge løfte på ny og lade håret vokse igen. 12Den del af løftet, som blev opfyldt, før de blev urene, tæller ikke længere. Nej, de må begynde forfra og aflægge et nyt løfte. Samtidig skal de ofre et etårs vædderlam som skyldoffer.

13Når de har opfyldt deres naziræerløfte, og indvielsestiden er udløbet, skal de gå hen til åbenbaringsteltets indgang 14og ofre et etårs vædderlam uden skavanker som brændoffer til Herren. De skal desuden ofre et tilsvarende gimmerlam som syndoffer, et takoffer bestående af en vædder uden skavanker, 15en kurv med usyrnede brød, dels ringbrød lavet af fint mel blandet med olivenolie, dels fladbrød penslet med olivenolie, samt de sædvanlige afgrøde- og drikofre. 16Da skal præsten bringe ofrene til Herren i denne rækkefølge: syndofferet først, så brændofferet 17og takoffervædderen sammen med de usyrnede brød – og endelig afgrødeofferet og drikofferet.

18Derefter skal naziræerne ved åbenbaringsteltets indgang klippe deres hår, for det lange hår var tegnet på, at de havde indviet sig på en særlig måde til Herren, og de skal ofre håret på alteret sammen med takofferet. 19Efter at de har klippet håret af, skal præsten tage vædderens kogte bov, et usyrnet ringbrød og et usyrnet fladbrød fra kurven og lægge disse ting i deres hænder. 20Så skal præsten svinge det foran Herrens alter som et offer til Herren. Denne del af offeret tilfalder præsten sammen med bryststykket og låret, der blev svunget foran Herrens alter. Derefter kan naziræerne drikke vin igen, for de er løst fra deres løfte.

21Det er forskrifterne for naziræerløftet og de påkrævede ofre, efter at løftet er opfyldt. Ud over disse ofre skal de naturligvis bringe de ofre, de eventuelt måtte have lovet Herren, da de aflagde deres naziræerløfte.«

Den aronitiske velsignelse

22Herren sagde til Moses: 23»Sig til Aron og hans sønner, at de skal velsigne Israels folk på følgende måde: 24-26Herren velsigne dig og bevare dig. Herren våge over dig og være dig nådig. Herren være dig nær og give dig fred. 27Aron og hans sønner skal med denne velsignelse stemple mit navn på Israels folk – og jeg vil velsigne dem.«

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.