Lejren skal være hellig

1Herren sagde til Moses: 2»Giv Israels folk ordre til at sende alle, der lider af smittefarlige hudsygdomme, ud af lejren. Desuden skal alle, der har udflåd eller har været i berøring med lig, udelukkes fra at opholde sig i lejren, for den slags personer er urene. 3Denne ordning gælder for både mænd og kvinder. I skal udelukke disse mennesker, så de ikke besmitter lejren, hvor jeg har taget bolig.« 4Israelitterne gjorde straks, som Herren havde befalet Moses: alle de urene blev sendt uden for lejren.

Erstatningspligt og offergaver

5Da sagde Herren til Moses: 6»Sig til Israels folk, at hvis en mand eller en kvinde svigter mig ved at begå en synd og dermed pådrager sig skyld, 7skal de bekende den synd, de har begået. Hvis synden drejer sig om materielle værdier, skal den forurettede have erstatning med et tillæg på 20 procent. 8Men hvis den forurettede er død, og der ikke er nogen slægtning til at modtage erstatning, skal betalingen tilfalde præsten sammen med den vædder, som bringes til soning for synden. 9-10Ligeledes tilfalder alle særlige offergaver præsten.«

Kvinder, der mistænkes for utroskab

11Herren sagde til Moses: 12-14»Sig til Israels folk, at hvis en mand har mistanke om, at hans kone har været ham utro, så han er jaloux, men der ikke findes vidner eller klare beviser, 15skal manden føre sin kone til præsten, og han skal medbringe et offer på et kilo rent bygmel, men ingen olivenolie eller røgelse. Det skal være et jalousioffer – dvs. mandens anmodning til Herren om, at sandheden må komme frem i lyset. 16Derpå skal præsten fremstille den mistænkte kvinde for Herren, 17mens han hælder indviet vand i en lerskål og rører lidt støv fra boligens gulv i vandet. 18Så skal han tage hendes hovedbeklædning væk og lægge jalousiofferet i hendes hænder, for at det kan blive afgjort, om der er baggrund for mandens mistanke. Imens skal præsten stille sig foran hende med krukken, der indeholder den bitre forbandelses vand. 19Da skal han sige til hende: ‘Hvis du ikke har haft seksuel omgang med andre end din mand, skal du fritages for den forbandelse, der ligger i dette vand. 20Men hvis du har vendt dig fra din mand og gjort dig selv uren ved en anden mand, 21-22vil Herren forbande dig midt iblandt dit folk, og vandet vil få din livmoder til at svulme op, og du vil ikke kunne få børn.’ Da skal kvinden svare: ‘Lad denne forbandelse ramme mig, hvis jeg er skyldig.’ 23Præsten skal skrive forbandelsen på et stykke læder, hvorefter han skal vaske den skrevne forbandelse af i det bitre vand, 24så når hun drikker vandet, vil hun samtidig drikke sig en forbandelse til. 25Præsten skal nu tage jalousiofferet ud af hendes hænder, svinge det for Herrens ansigt og bringe det hen til alteret. 26Så skal han tage en håndfuld af dette offer og hælde det på alterets ild som et røgoffer, hvorefter kvinden skal drikke vandet. 27Hvis hun virkelig har gjort sig selv uren og har været sin mand utro, skal forbandelsesvandet blive bittert i hende, så hendes livmoder svulmer op, og hun ikke længere kan få børn – og man skal bruge hendes navn som en forbandelse. 28Men hvis hun er uskyldig og ikke har været manden utro, vil der ikke ske hende noget – og hun vil fortsat være i stand til at få børn.

29-30Det er de forskrifter, der skal følges, når en mand mistænker sin kone for utroskab – og ved at følge dem vil det blive afgjort, hvem der har ret. Manden skal føre sin kone frem for Herren, og præsten skal handle efter ovennævnte forskrifter. 31Men hvis forbandelsen rammer hende, er manden uden skyld – for kvinden har fået den straf, hun har fortjent.«

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.