Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27

 

Forbud imod seksuelle perversiteter

1-2Herren befalede Moses at sige til Israels folk: »Jeg er Herren, jeres Gud! 3Derfor må I ikke opføre jer som egypterne, I engang boede iblandt, eller som kana’anæerne, der bor i det land, jeg vil føre jer ind i. I må ikke lade jer påvirke af deres livsførelse. 4I skal adlyde mine love og forskrifter, for jeg er Herren, jeres Gud. 5Den, der overholder alle disse love, vil få livet derved. Jeg er Herren!

6Ingen af jer må have seksuelt samvær med en nær slægtning, siger jeg, Herren. 7-8Det vil sige: Du må ikke have seksuelt samvær med din mor eller din stedmor. Det er en stor synd mod din far. 9-11Du må ikke have seksuelt samvær med din søster eller halvsøster, hvad enten din halvsøster er en datter af din far eller din mor, og hvad enten hun er opvokset sammen med dig eller et andet sted. Du må ikke have seksuelt samvær med dit barnebarn, hvad enten hun er datter af din søn eller af din datter. Det er en stor synd mod dig selv. 12-14Det samme gælder din faster, din moster og din farbrors kone. De er nære slægtninge, og du må ikke have noget seksuelt forhold til nogen af dem.

15-16Du må heller ikke stå i seksuelt forhold til din søns kone eller din brors kone. Det ville være en stor synd mod din søn eller din bror. 17Du må ikke gifte dig med både en mor og hendes datter eller barnebarn. De er nære slægtninge, og du begår en stor synd ved at have et seksuelt forhold til dem begge. 18Du må heller ikke gifte dig med to søstre og have et seksuelt forhold til dem begge. Først efter din kones død, kan du gifte dig med hendes søster.

19Du må ikke have seksuelt samvær med en kvinde under hendes menstruation. 20Du må ikke gøre dig selv uren ved at have et seksuelt forhold til en anden mands kone.

21Du må ikke overgive nogen af dine børn til dyrkelsen af afguden Molok, for derved krænker du Herren, din Gud.

22En mand må ikke have seksuelt samvær med en mand, som hvis det var en kvinde – det er en afskyelig synd. 23En mand må ikke gøre sig uren ved at have seksuel omgang med et dyr. En kvinde må heller ikke hengive sig seksuelt til et dyr – det er perverst og afskyeligt.

24Pas på ikke at gøre jer selv urene ved nogen af disse ting. De folkeslag, jeg driver bort foran jer, gør den slags ting. 25Hele Kana’ans land er fuld af den slags perversiteter, og derfor vil jeg straffe befolkningen og landet selv skal spytte dem ud. 26I skal omhyggeligt adlyde alle mine love og forskrifter, så I ikke gør jer skyldige i nogen af de her afskyelige handlinger. Og mine love gælder både for de indfødte israelitter og de fremmede iblandt jer.

27De her afskyelige handlinger er længe blevet praktiseret af befolkningen i det land, jeg vil føre jer ind i, og derfor er landet blevet urent. 28Følg under ingen omstændigheder deres skræmmende eksempel, for hvis I gør det, vil landet også spytte jer ud, nøjagtig som det snart vil spytte de nuværende indbyggere ud. 29Enhver, som gør sådan noget, skal dø. 30Sørg derfor for at adlyde mine love, så I ikke optager nogen af den slags afskyelige skikke iblandt jer. Nej, gør jer ikke urene ved at handle som indbyggerne i det land, jeg vil føre jer ind i, for jeg er Herren, jeres Gud.«

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.