Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40

 

1»Nu skal du få at se, hvad jeg vil gøre ved Farao,« sagde Herren til Moses. »Han skal få min magt at føle, indtil han lader mit folk rejse. Han vil blive så opsat på at komme af med dem, at han nærmest vil jage dem ud!« 2»Jeg er Herren!« fortsatte han. 3»Jeg åbenbarede mig for Abraham, Isak og Jakob som den almægtige Gud, dog ikke under mit navn Jahve. 4Jeg indgik en pagt med dem, hvor jeg lovede at give dem og deres efterkommere Kana’ans land, det land, hvor de boede som fremmede. 5Jeg har hørt Israels folks klageskrig under deres slaveri i Egypten, og da jeg har indgået en pagt med dem, vil jeg også opfylde det løfte, jeg gav dem.

6Sig derfor til israelitterne: ‘Jeg er Herren, og jeg vil befri jer fra slaveriet i Egypten med vældig magt og store undere. 7I skal være mit udvalgte folk, og jeg vil være jeres Gud. I skal opleve, at jeg er Herren, jeres Gud, og at jeg befrier jer fra slaveriet i Egypten. 8Jeg vil føre jer til det land, jeg lovede Abraham, Isak og Jakob. Jeg giver det til jer, og det skal være jeres. Jeg er Herren!’«

9Moses fortalte nu folket, hvad Gud havde sagt, men de ville ikke længere høre på ham. De havde fuldstændig mistet modet på grund af den øgede arbejdsbyrde.

10Da sagde Herren til Moses: 11»Gå tilbage til kong Farao og sig til ham, at han skal lade israelitterne rejse ud af Egypten.«

12»Men Herre!« indvendte Moses. »Når mit eget folk ikke engang vil høre på mig, hvordan kan jeg så forvente, at Farao vil? Jeg duer ikke til at tale!«

13Alligevel befalede Herren Moses og Aron at gå til kong Farao og forlange, at han skulle lade israelitterne forlade Egypten.

Levis slægt frem til Moses og Aron

14Følgende personer var overhoveder for forskellige slægter blandt Israels folk:

Israels ældste søn Ruben havde følgende sønner: Hanok, Pallu, Hetzron og Karmi.

15Simeons sønner hed Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar og Shaul (hans mor var kana’anæer).

16Levis sønner hed: Gershon, Kehat og Merari. Levi blev 137 år gammel. 17Gershons sønner hed Libni og Shimi. 18Kehats sønner hed Amram, Jitzhar, Hebron og Uzziel. Kehat blev 133 år gammel. 19Meraris sønner hed Mahli og Mushi. Disse blev slægtsoverhoveder i Levis stamme ifølge deres slægtsbog.

20Amram giftede sig med Jokebed, som var hans faster, og de fik sønnerne Aron og Moses. Amram blev 137 år gammel. 21Jitzhars sønner hed Kora, Nefeg og Zikri. 22Uzziels sønner hed Mishael, Elsafan og Sitri.

23Aron giftede sig med Elisheba, som var datter af Amminadab og søster til Nahshon. Deres børn hed Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.

24Koras sønner hed Assir, Elkana og Abiasaf. De blev overhoveder for familierne i Koras slægt.

25Arons søn Eleazar giftede sig med en af Putiels døtre, og de fik en søn der hed Pinehas. Alle disse var slægtsoverhoveder inden for Levis stamme med tilhørende familier.

26Aron og Moses, som er nævnt her i slægtstavlen, er de to mænd, til hvem Herren sagde: »Før Israels stammer ud af Egypten!« 27Det var dem, som gik til Farao for at få tilladelse til at føre folket ud af landet.

Herrens befaling til Moses og Aron

28Dengang Herren talte til Moses i Egypten, 29sagde han til ham: »Jeg er Herren! Sig alt det, jeg pålægger dig, til kong Farao af Egypten.« 30Men Moses svarede: »Jeg duer jo ikke til at tale! Hvorfor skulle Farao høre på mig?«

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.