Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40

 

Åbenbaringsteltet rejses og klargøres

1Herren sagde nu til Moses: 2»Rejs åbenbaringsteltet på den første dag i det nye år, 3sæt pagtens ark ind i det, og hæng det indre forhæng op, så arken er afskærmet bag det. 4Sæt derefter bordet på plads og anbring de forskellige redskaber på det. Sæt også lysestagen på plads og gør lamperne klar.

5Placer nu røgelsesalteret af guld udenfor det indre forhæng lige over for arken. Hæng det ydre forhæng op ved teltets indgang 6og sæt brændofferalteret op foran indgangen. 7Anbring vaskefadet mellem teltet og alteret og fyld vand i det. 8Rejs derefter indhegningen, så der dannes en forgård rundt om teltet, og hæng forhænget op for indgangen til forgården.

9Tag salveolien og stænk den på boligen og alt det, der er inde i boligen, så det hele bliver indviet og helligt. 10Stænk også olie på brændofferalteret og dets tilbehør, så det bliver indviet og fuldkommen helligt. 11Gør det samme med vaskefadet og dets stativ, så det bliver indviet.

12Før derpå Aron og hans sønner til åbenbaringsteltets indgang og vask dem med vand. 13Giv så Aron den hellige dragt på og salv ham, så han indvies til at gøre præstetjeneste for mig. 14Giv også hans sønner deres dragter på 15og salv dem, så de ligeledes kan tjene som præster. Denne salvning skal være indvielse til en præstetjeneste, som skal fortsætte i alle kommende slægtled.«

16Moses gjorde nøjagtig, som Herren havde befalet ham. 17På den første dag i året efter udfrielsen blev boligen rejst. 18Først blev soklerne anbragt på deres pladser, vægmodulerne blev rejst på soklerne, tværstængerne blev skubbet på plads og stolperne på østsiden blev rejst op. 19Så bredte han teltdugen ud over det hele og lagde presenningerne ovenpå, nøjagtig som Herren havde befalet.

20Derpå lagde han stentavlerne med de ti bud ned i arken, satte bærestængerne fast og lagde forsoningstedet ovenpå som låg. 21Arken blev så båret ind i det allerhelligste rum, og det indre forhæng blev hængt op, så arken blev skjult, nøjagtig som Herren havde befalet.

22Bordet blev placeret uden for forhænget ved åbenbaringsteltets nordvæg, 23og de hellige brød blev lagt ud på bordet foran det allerhelligste, hvor Herrens nærvær var, nøjagtig efter forskriften.

24Ved teltets sydvæg, over for bordet, anbragte Moses lysestagen 25og satte lamperne på stagen foran det allerhelligste rum, hvor Herrens nærvær var, nøjagtig som Herren havde befalet ham.

26Røgelsesalteret af guld placerede han foran det indre forhæng, 27og han brændte vellugtende røgelse derpå, nøjagtig som Herren havde befalet.

28Dernæst hængte han det ydre forhæng op ved boligens indgang 29og anbragte brændofferalteret uden for teltet nær ved indgangen. Så ofrede han brændofferet og afgrødeofferet, nøjagtig som Herren havde befalet.

30Derefter placerede han vaskefadet mellem brændofferalteret og teltet og fyldte det med vand, 31og han selv og Aron og Arons sønner vaskede hænder og fødder. 32Hver gang de gik ind i Guds bolig eller skulle bringe et offer på alteret, vaskede de sig, sådan som Herren havde befalet Moses.

33Endelig rejste han forgårdens vægge rundt om teltet og alteret og hængte forhænget op for indgangen til forgården. Således fuldendte Moses værket.

Herrens herlighed fylder helligdommen

34Da dækkede skyen teltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. 35Moses kunne ikke gå ind i teltet, for skyen dækkede det, og Herrens herlighed fyldte boligen.

36Under resten af rejsen mod det land, Gud havde lovet israelitterne, brød folket kun op, når skyen løftede sig fra teltet. 37Hvis skyen blev over teltet, blev folket, hvor de var, indtil skyen lettede. 38Om dagen hvilede skyen over boligen, og om natten lyste skyen som ild, så Israels folk kunne se, at Gud var med dem.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.