Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40

 

Røgelsesalteret

1Lav et alter af akacietræ til at brænde røgelse på. 2Alteret skal have en kvadratisk grundflade, en alen langt, en alen bredt og 2 alen højt, med horn i hjørnerne, som er udskåret i ét stykke med hjørnestolperne. 3Belæg alterets top, sider og horn med rent guld og sæt en pynteliste af guld hele vejen rundt. 4Under listen skal du fastgøre to guldringe på hver af de to sider til at sætte bærestængerne igennem. 5Stængerne skal laves af akacietræ og belægges med guld. 6Placer alteret lige uden for forhænget, som hænger foran pagtens ark med forsoningsstedet, hvor jeg vil åbenbare mig for dig.

7Hver morgen, når Aron kommer ind for at gøre lamperne i stand, skal han brænde vellugtende røgelse på alteret. 8Og hver aften, når han gør lamperne i stand, skal han igen brænde røgelse for Herren. Dette ritual skal udføres fra slægt til slægt. 9På det alter må I ikke ofre nogen anden form for røgelse, og heller ikke noget brændoffer, høstoffer eller drikoffer.

10Én gang om året skal Aron foretage en rituel rensning af alteret ved at smøre blod fra forsoningsofferet på alterets horn. Det skal være en fast årlig begivenhed, også for kommende slægter, for det er Herrens højhellige alter.«

Løsepenge som en tempelskat

11Endvidere sagde Herren til Moses: 12»Når du holder folketælling over Israels folk, skal alle registrerede personer give en løsesum for deres liv. På den måde undgår I at blive ramt af nogen katastrofe, når du tæller dem. 13Enhver, der registreres, skal betale ½ shekel, som afvejes på officiel vægt. Det skal være en personlig afgift til Herren. 14Alle mænd over 20 år skal give Herren et sådant offer. 15De, som er rige, skal ikke betale mere, og de, som er fattige, skal ikke betale mindre end det fastsatte beløb, for det er et personligt forsoningsoffer til Herren. 16Brug de indkomne penge til at betale udgifterne ved tjenesten i åbenbaringsteltet. Det skal minde Herren om, at de har betalt løsesum for deres liv.«

Vaskefadet

17Herren fortsatte sin tale til Moses: 18»Lav et bronzefad med tilhørende stativ af bronze. Placer fadet mellem åbenbaringsteltet og brændofferalteret og fyld vand i det. 19Der skal Aron og hans sønner vaske deres hænder og fødder, 20før de går ind i åbenbaringsteltet, og før de ofrer brændofre til Herren. 21De skal altid vaske sig inden, og hvis ikke de gør det, skal de dø. Det er en vedvarende ordning, der skal gælde fra slægt til slægt for præsterne, der nedstammer fra Aron.«

Olien til brug ved salvningen

22Derpå sagde Herren til Moses: 23»Du skal samle de mest udsøgte aromatiske stoffer: seks kilo ren myrra, tre kilo vellugtende kanel, tre kilo citrongræs, 24seks kilo kassia (alt sammen afvejet efter officiel tempelvægt) samt fire liter olivenolie. 25Deraf skal du lave den aromatiske salveolie til brug i helligdommen. 26Med den skal du salve åbenbaringsteltet, pagtens ark, 27bordet og alle genstandene på det, lysestagen og de redskaber, der hører til betjeningen af lamperne, røgelsesalteret, 28brændofferalteret og alle de redskaber, der bruges ved ofringerne, samt bronzefadet og stativet. 29Derved bliver alle tingene indviet til Herren, og kun de indviede personer må røre ved dem. 30Også Aron og hans sønner skal salves med den særlige olie og på den måde indvies til præstetjenesten.

31Salveolien er hellig og skal bruges fra slægt til slægt. 32Den må kun bruges af præsterne, og I må ikke fremstille salveolie efter samme opskrift til privat brug. Olien er hellig og skal bruges som sådan.

33Hvis nogen tilbereder en lignende olie eller bruger en sådan olie på personer, der ikke er præsteviet, skal han udstødes af samfundet.«

Røgelsen

34Så sagde Herren til Moses: »Tag lige dele af aromatiske ekstrakter fra myrra, mollusk, gummiharpiks og virak, 35og lav en krydret røgelse efter røgelsesblandernes metode, saltet og indviet til helligt brug. 36Noget af røgelsen skal du støde til fint pulver og lægge det foran arken i åbenbaringsteltet, dér, hvor jeg vil vise mig for dig. Denne røgelse er højhellig. 37Lav aldrig en lignende røgelse efter samme opskrift til eget brug, for denne røgelse er udelukkende til brug for Herren. 38Hvis nogen laver en sådan røgelse for selv at nyde duften af den, skal han udstødes af samfundet.«

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.