Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13

 

Paulus og de falske apostle

1Nu håber jeg, I vil bære over med lidt tåbelig snak fra min side – ja, det gør I jo allerede! 2Gud har lagt en længsel i mit hjerte efter at beskytte jer mod åndelig utroskab. For ligesom en ung jomfru holder sig fra andre mænd i hengivenhed over for den mand, hun er forlovet med, sådan bør I være hengivne over for Kristus alene. 3Men jeg er bange for, at det skal lykkes nogle af de falske forkyndere at dreje jeres tanker bort fra den rene og enkle hengivenhed over for Kristus, ligesom Slangen narrede Eva med sin snedige overtalelsesevne. 4For hvis nogen kommer og forkynder jer en anden Jesus, end ham vi forkyndte, eller hvis I åbner jer for en anden ånd end Helligånden, som I modtog, eller hvis nogen viser jer en anden vej til frelse, så accepterer I det uden videre! 5Men jeg mener ikke, at jeg står tilbage for de »superapostle«, som optræder hos jer. 6Det kan godt være, at jeg ikke er nogen stor taler, men jeg har til gengæld et indgående kendskab til det, jeg taler om. Det er I vist også klar over, for vi har bevist det over for jer på mange forskellige måder.

7Var det forkert af mig at forkynde Guds budskab uden at få betaling for det? Skulle jeg have fremhævet mig selv noget mere? Når jeg bøjede mig ned, var det for at kunne løfte jer op. 8I de andre menigheder tog jeg imod betaling, for at jeg kunne klare at betjene jer. 9Og da mine penge slap op, mens jeg var hos jer, bad jeg ikke jer om noget, men det var de kristne, som kom fra Makedonien, der gav mig, hvad jeg havde brug for. Jeg har aldrig bebyrdet jer med udgifter og vil heller ikke gøre det. 10Så sandt Kristus bor i mig, skal den ære ikke tages fra mig i provinsen Akaja. 11Hvorfor ikke? Mon det er, fordi jeg ikke elsker jer? Gud ved, hvor meget jeg elsker jer!

12Jeg vil fortsat handle på den måde over for jer, for at de andre ikke skal få en chance for at prale med, at de står på linie med os. 13De er nemlig falske apostle. De er bedragere, som giver sig ud for at være sendt af Kristus. 14Det er ikke så mærkeligt, for Satan selv giver sig jo ud for at være en lysets engel. 15Derfor kan det ikke undre nogen, at de, der tjener Satan, påstår, at de tjener Gud. Men de vil få løn som forskyldt.

Paulus’ lidelser som apostel

16Nu vil jeg alligevel prale lidt. Det gør jeg ikke, for at I skal synes jeg er tåbelig, men selvom I skulle synes det, så hør alligevel på mig. 17Herren har ikke befalet mig at fremhæve mig selv, og det er sikkert tåbeligt af mig at gøre det. 18Men når så mange andre roser sig af de ydre ting, som verden ser på, så vil jeg også gøre det. 19I er jo så kloge, at I gladelig tager imod nogle tåbeligheder. 20I accepterer uden videre, hvis nogen umyndiggør jer eller æder jer ud af huset, eller hvis nogen tager magten over jer, ophøjer sig selv og behandler jer med foragt. 21Jeg må med skam bekende, at vi er for svage til den slags!

Men når de andre nu tillader sig at prale, så lad mig også gøre det, selvom det er tåbeligt. 22De er stolte over at være jøder. Det er jeg også! De siger, at de hører til Guds udvalgte folk. Det gør jeg også! De siger, at de er Abrahams efterkommere. Det er jeg også! 23De siger, at de tjener Kristus. Nu bliver jeg helt ustyrlig: Det gør jeg da endnu mere end dem! Jeg har slidt og slæbt mere end dem, og jeg har været i fængsel flere gange, end de har. Jeg er blevet pryglet mere end dem og har ofte været døden nær. 24Fem gange har jøderne givet mig de frygtelige 39 piskeslag. 25Tre gange er jeg blevet slået med stokke, og én gang er jeg blevet stenet. Tre gange har jeg lidt skibbrud, og et helt døgn har jeg drevet rundt på havet. 26Jeg har haft mange farlige rejser. Jeg har været i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare blandt mine egne landsmænd og i fare blandt fremmede folkeslag. Jeg har været i fare i byer, i ørkener og på de oprørte have. Jeg har også været i fare midt iblandt mennesker, der gav sig ud for at være kristne. 27Jeg har slidt, lidt afsavn og haft mange søvnløse nætter. Jeg har lidt sult og tørst, og mange gange har jeg fastet. Ofte har jeg frosset og manglet tøj at tage på. 28Og oven i alt det daglige, ydre stress bekymrer jeg mig for, hvordan menighederne klarer sig. 29Er det mærkeligt, at også jeg føler mig svag? Er det mærkeligt, at også jeg fristes til at give op, når andre falder fra? 30Skal jeg endelig rose mig af noget, så lad mig rose mig af min afmægtighed. 31Gud, vores Herres Jesu Kristi Far, ved, at jeg taler sandt. Han være priset i al evighed! 32I Damaskus satte Kong Aretas’ statholder vagter ved byens porte for at fange mig. 33Men gennem et hul i bymuren blev jeg firet ned i en kurv og slap derfra.

6 kommentare “2. Korinter – Kapitel 11”

 1. mollerik

  30 Skal jeg endelig rose mig af noget, så lad mig rose mig af min afmægtighed.

 2. 4444dddd

  Skulle nogen undre sig over, hvad apostelen mener med det han skriver i vers 1, så skal jeg her gengive verset i en anden (og ret tekstnær) formulering:

  “Gid I ville tillade mig at føre lidt dåragtig tale – eller rettere: Vil tillade Også Mig at gøre det-”

  -Sigtende til selvfølgelig at de i deres egen formentlige klogskab gerne tillader og “allerede” har tilladt folk, der ‘ved bedre’ end : _Kristus_, at føre sig frem hos dem, – folk der i Kristi lys, ~i Guds Nu åbenbarede visdom, beviser deres Åndelige inkompetence ved at regne den og Ham /(Kristus), for noget inferiørt i forhold til dem selv _~deres afstamning, skoling m.v., og: Beviser deres Dårskab ved at slå sig selv op herpå, -regnende apostelen for en ‘indskrænket’ person, der ikke ved bedre end han gør, fordi han mangler deres fortrinligheder.
  \ [ Altså : de har allerede fundet sig i dårskab, men endnu ikke fra hans side.]

 3. 4444dddd

  Til gengæld har oversættelsen så Udeladt noget (i vers 16 helt og i vers 6 delvist), som man måske godt kunne undre
  sig lidt over, nemlig apostelens understregning af at de ikke må betragte ham som en “dåre” (v. 16) og af at han ikke er
  bagud i “kundskab” (v. 6), idet “kundskab” i bibelsk-/jødisk sammenhæng betyder Kundskab om Den Hellige, eneste,
  allesteds-nærværende og almægtige Gud Herren, der Selv har givet Moseloven (og profeterne) som kundskabs_kilde-,
  og det at være “en dåre” betyder at være en, der lader sig (be)-dåre af de jordisk-timelige fristelser /nydeser og sin egen
  kortsynethed til at forglemme /ignorere /afskrive Ham, den levende Gud og hans bud.
  Heri, kan man sige, Paulus godtgør for dem hvad Jesus siger til den samaritanske kvinde (Joh. 4), at “frelsen udgår fra
  jøderne” (/-han er ikke kommet fra Tibet, men fra det folk Gud Herren eksklusivt har taget under sin egen optugtelse, og
  som derigennem kender ham og i verden tjener til at bevidne Ham [/-og hvori ene deres fortrin ligger]); – men hvor
  radikalt og gennemgribende nyt og anderledes i forhold hertil dét er, som han herudaf kommer med, viser sig jo så i, at
  han paralleliserer sin der-indunder rivaliserende modparts gerning med slangens i Edens have, der ‘bedrevidende’ ( end
  Herren selv) forledte Eva til at spise af (netop) kundskabs-træets mangfoldigt glimrende frugter, (~mangfoldigt
  udstykkede- kunne man sige) – thi at frelsen Udgår fra jøderne betyder også at den ikke [mere] er i Jødedommen, men
  er i troen på den Jesus Kristus, som jødedommen udstødte af sig- \ ihvorvel også jøderne en dag skal se hen til ham, de
  har gennemstunget, ud af samme Guds nåde nemlig som ‘nu flyder ud’ over hedningefolkene.

  I min egen fundering over forholdet har jeg fundet det korresponderende med det andet, i første omgang mere abstrakt-
  almene, modstillingsforhold, der giver sig mellem : Ekstensivt og Intensivt, og som vi så i anden omgang kunne
  konkretisere ved forholdet mellem: en spredelinse, -der opsplitter /udfolder lyset i et farvespekter, og: en samlelinse (et
  brændglas), der på en gang samler og punktualiserer-, sammensmelter og omsætter /(brænder) \ “et skinnende lys \ i
  vore hjerter” /(kap.4. 6).

 4. 4444dddd

  Ups – den indsætning floppede vist lidt – jeg prøver igen

  Til gengæld har oversættelsen så Udeladt noget (i vers 16 helt og i vers 6 delvist), som man måske godt kunne undre sig lidt over, nemlig apostelens understregning af at de ikke må betragte ham som en “dåre” (v. 16) og af at han ikke er bagud i “kundskab” (v. 6), idet “kundskab” i bibelsk-/jødisk sammenhæng betyder Kundskab om Den Hellige, eneste, allesteds-nærværende og almægtige Gud Herren, der Selv har givet Moseloven (og profeterne) som kundskabs_kilde-, og det at være “en dåre” betyder at være en, der lader sig (be)-dåre af de jordisk-timelige fristelser /nydeser og sin egen kortsynethed til at forglemme /ignorere /afskrive Ham, den levende Gud og hans bud.
  Heri, kan man sige, Paulus godtgør for dem hvad Jesus siger til den samaritanske kvinde (Joh. 4), at “frelsen udgår fra jøderne” (/-han er ikke kommet fra Tibet, men fra det folk Gud Herren eksklusivt har taget under sin egen optugtelse, og som derigennem kender ham og i verden tjener til at bevidne Ham [/-og hvori ene deres fortrin ligger]); – men hvor radikalt og gennemgribende nyt og anderledes i forhold hertil dét er, som han herudaf kommer med, viser sig jo så i, at han paralleliserer sin der-indunder rivaliserende modparts gerning med slangens i Edens have, der ‘bedrevidende’ ( end Herren selv) forledte Eva til at spise af (netop) kundskabs-træets mangfoldigt glimrende frugter, (~mangfoldigt udstykkede- kunne man sige) – thi at frelsen Udgår fra jøderne betyder også at den ikke [mere] er i Jødedommen, men er i troen på den Jesus Kristus, som jødedommen udstødte af sig- \ ihvorvel også jøderne en dag skal se hen til ham, de har gennemstunget, ud af samme Guds nåde nemlig som ‘nu flyder ud’ over hedningefolkene.

  I min fundering over forholdet har jeg fundet det korresponderende med det andet, i første omgang mere abstrakt-almene, modstillingsforhold, der giver sig mellem : Ekstensivt og Intensivt, og som vi så i anden omgang kunne konkretisere ved forholdet mellem: en spredelinse, -der opsplitter /udfolder lyset i et farvespekter, og: en samlelinse (et brændglas), der på en gang samler og punktualiserer-, sammensmelter og omsætter /(brænder) \ “et skinnende lys \ i vore hjerter” /(kap.4. 6).

  • 4444dddd

   Det, jeg måske rettere sagt-, ville sige om: Samlelinsen, er, at den på en gang samler /punktualiserer, og: Lyser Det Hele Op. –

 5. Bjarne J Kjær – Bjarne Kjær

  […] 11 | 1. Kor. 7 | 2. Kor. 11 | Judas | 1.Pet. […]

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.