Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

 

Det første mord

1Adam lå hos sin kone, Eva, og hun blev gravid og fødte en søn, som fik navnet Kain, for – som hun sagde: »Med Guds hjælp har jeg fået en søn.« 2Hendes næste søn fik navnet Abel.

Abel vogtede får, og Kain dyrkede jorden. 3Engang bragte Kain en offergave til Gud af sin høst. 4Abel bragte også en offergave, det bedste kød fra sine førstefødte lam. Gud accepterede Abels offergave, 5men ikke Kains. Det blev Kain meget vred og bitter over.

6»Hvorfor er du vred?« spurgte Gud. »Hvorfor går du og kigger ned i jorden? 7Når du gør det gode, kan du frit se andre i øjnene. Hvis du derimod gør, hvad der er ondt, så lurer synden ved din dør. Den ønsker at overmande dig, men du skal være herre over den.«

8En dag sagde Kain til sin bror, Abel: »Lad os gå en tur ud på marken.« Mens de var derude, overfaldt Kain sin bror og slog ham ihjel. 9Så spurgte Gud Kain: »Hvor er din bror, Abel?« »Hvor skulle jeg vide det fra?« svarede Kain. »Jeg skal vel ikke gå og holde øje med ham!« 10Men Gud sagde: »Hvad har du dog gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. 11Derfor skal du forvises fra agerjorden, som har drukket din brors blod. 12Den skal ikke længere give dig føden. Fra nu af skal du vandre hvileløst fra sted til sted.«

13Kain blev fortvivlet. »Den straf er ikke til at bære!« udbrød han. 14»Du jager mig væk fra mine marker og gør mig hjemløs. Du støder mig bort fra din beskyttelse, så enhver, der ser mig, kan slå mig ihjel.« 15Men Gud svarede: »Hvis du bliver slået ihjel, skal du blive hævnet syv gange.« Så satte Gud et mærke på Kain som en advarsel, så ingen ville turde slå ham ihjel. 16Derpå rejste Kain væk fra Gud og bosatte sig i landet Nod, som lå øst for Eden.

Kains slægt

17Kain lå hos sin kone, og hun blev gravid og fødte en søn, som fik navnet Enok. Kain grundlagde også en by og kaldte den Enok efter sin søn. 18Enok blev far til Irad, Irad blev far til Mehujael, Mehujael blev far til Metushael, og Metushael blev far til Lemek. 19Lemek tog sig to koner, Ada og Silla. 20Ada fik en søn, som fik navnet Jabal. Han blev stamfar til dem, der bor i telte og holder kvæg. 21Hans bror hed Jubal og blev stamfar til dem, der spiller på lyre og fløjte. 22Silla fik en søn, som blev kaldt Tubal-Kain. Han blev stamfar til dem, der smeder kobber og jern. Tubal-Kain havde en søster ved navn Na’ama.

23Lemek sagde engang til sine koner:

»Ada og Silla, hør på mig,

lyt til, hvad jeg siger!

Jeg har dræbt en ung mand som hævn for et sår,

en dreng som hævn for en skramme.

24Hvis Kain skulle hævnes 7 gange,

så skal jeg hævnes 77 gange!«

 

Adam og Eva får sønnen Set

25Adam og Eva fik en søn mere, som de kaldte Set, for – som Eva sagde: »Gud har givet mig en anden søn i stedet for Abel, som Kain slog ihjel.« 26Set fik senere en søn, som han kaldte Enosh. På den tid begyndte man at påkalde og tilbede Gud som Herren over alle ting.

En kommentar om “1. Mosebog – Kapitel 4”

  1. mollerik

    6-7: »Hvorfor er du vred?« spurgte Gud. »Hvorfor går du og kigger ned i jorden?
    Når du gør det gode, kan du frit se andre i øjnene.
    Hvis du derimod gør, hvad der er ondt, så lurer synden ved din dør.
    Den ønsker at overmande dig, men du skal være herre over den.«

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.