Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

 

Abraham hos kong Abimelek

1Abraham flyttede nu fra Mamres egelund til Negev, hvor han slog sig ned mellem Kadesh og Shur, og boede som fremmed på et sted, der hed Gerar. 2Han omtalte sin kone, Sara, som om hun var hans søster. Derfor sendte kong Abimelek af Gerar bud efter hende.

3Men en nat sagde Gud til Abimelek i en drøm: »Du skal dø! For kvinden, du tog, er gift med en anden!« 4Abimelek havde imidlertid ikke ligget med Sara. Derfor sagde han: »Herre, vil du slå uskyldige mennesker ihjel? 5Manden sagde jo, at hun var hans søster – og i øvrigt bekræftede hun det selv. Det var bestemt ikke min hensigt at gøre noget forkert!«

6»Det ved jeg,« svarede Herren. »Det var derfor, jeg hindrede dig i at synde imod mig, idet jeg ikke tillod dig at røre hende. 7Send hende tilbage til hendes mand. Han er en profet, så han kan gå i forbøn for dig, så du ikke dør. Men hvis du ikke sender hende tilbage, skal du og hele din husstand dø!«

8Tidligt næste morgen sammenkaldte Abimelek alle sine tjenere og fortalte dem, hvad der var sket, og de blev skrækslagne. 9Derefter sendte Abimelek bud efter Abraham. »Hvad er det dog, du har gjort imod os?« sagde han. »Hvad har du imod mig, siden du synes, jeg og mit rige fortjener at blive skyldige i sådan en stor synd? Sådan noget burde ikke ske! 10Hvorfor har du gjort det imod os?«

11»Jeg regnede med, at det her var et gudløst sted, og at man derfor uden videre ville slå mig ihjel og tage min kone,« svarede Abraham. 12»Desuden er hun faktisk min søster, for vi har samme far, men ikke samme mor. Men vi giftede os alligevel. 13Da Gud i sin tid pålagde mig at rejse bort fra mit eget land, sagde jeg til hende: ‘Hvor som helst vi kommer frem, så vær sød at sige, at jeg er din bror.’«

14Derefter gav Abimelek Abraham får, køer og slaver, både mænd og kvinder, og gav ham også hans kone tilbage. 15Abimelek sagde desuden: »Se dig omkring i mit rige og vælg det sted, hvor du helst vil slå dig ned.« 16Til Sara sagde han: »Jeg giver din bror 1000 sølvstykker i erstatning for det, som er overgået dig. Så regner jeg med, at vi er kvit.«

17Abraham bad nu til Gud og gik i forbøn for kong Abimelek, og Gud helbredte både ham, hans kone og de øvrige kvinder i hans harem, så de igen kunne få børn. 18Herren havde nemlig gjort alle kvinderne i Abimeleks husstand ufrugtbare på grund af det med Sara.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.