Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

 

Hvordan Gud skaber universet

1I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. 2Jorden var øde og tom, og urdybet lå hen i totalt mørke, men Guds Ånd svævede over de mørke vande.

3Så sagde Gud: »Lad der blive lys!« og lyset blev til. 4Gud glædede sig over lyset, og han adskilte det fra mørket. 5Lyset kaldte han dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften og derefter morgen. Det var den første dag.

6Så sagde Gud: »Lad der blive en hvælving midt i vandet til at dele det.« 7Og han skabte hvælvingen, så vandet ovenfor den blev adskilt fra vandet nedenfor den. 8Hvælvingen kaldte han himmel. Så blev det aften og derefter morgen. Det var den anden dag.

9Dernæst sagde Gud: »Lad vandet under himmelhvælvingen samle sig, så det tørre land kan ses!« Og sådan skete det. 10Det tørre land kaldte han jord, og de steder, hvor vandet var, kaldte han hav; og Gud glædede sig over sit værk.

11Derpå sagde Gud: »Lad grønne planter, der bærer frø, spire frem af jorden, og frugttræer, som bærer frugt med kerner, så de kan formere sig, hver efter sin art!« Og sådan blev det. 12Op af jorden spirede grønne planter, som bar frø, og træer, som bar frugt med kerner, hver efter sin art. Og Gud glædede sig over sit værk. 13Så blev det aften og derefter morgen. Det var den tredje dag.

14-15Så sagde Gud: »Lad der blive lys på himmelhvælvingen til at adskille dag fra nat og til at markere årstidernes skiften og festdagenes begyndelse.« Og sådan blev det. 16Gud skabte to store lys på himlen til at skinne på jorden, det største lys, solen, til at herske om dagen, og det mindre, månen, til at herske om natten sammen med stjernerne. 17Han satte dem på himmelhvælvingen til at lyse på jorden, 18til at adskille dag fra nat. Og han glædede sig over sit værk. 19Så blev det aften og derefter morgen. Det var den fjerde dag.

20Dernæst sagde Gud: »Lad vandet vrimle med fisk og andet liv, og lad der blive et mylder af fugle i luften!« Og sådan blev det. 21Gud skabte de store havdyr og en mangfoldighed af fisk og fugle; og han glædede sig over sit værk. 22Han velsignede dem og sagde: »Formér jer og bliv mange. Lad fiskene fylde havene, og lad fuglene fylde luften!« 23Så blev det aften og derefter morgen. Det var den femte dag.

24Derpå sagde Gud: »Lad jorden frembringe alle slags dyr – kvæg, krybdyr og alle mulige vilde dyr!« Og sådan blev det. 25Gud skabte alle slags vilde dyr, krybdyr og husdyr, alle i stand til at formere sig, hver efter sin art; og Gud glædede sig over sit værk.

26Så sagde Gud: »Lad os skabe et levende væsen, der ligner os. Det skal herske over alt dyrelivet – fiskene i havet, fuglene i luften og de tamme og vilde dyr på jorden.« 27Da skabte Gud to mennesker, som lignede ham. De blev skabt som mand og kvinde. 28Gud velsignede dem og sagde: »Formér jer og bliv mange, bred jer over hele jorden og tag den i besiddelse! Hersk over fiskene, fuglene og alle de andre dyr på jorden.« 29Gud fortsatte: »Se! Jeg giver jer alle de frøbærende planter på jorden som føde, og I må også spise frugt fra de mange frugttræer. 30Jeg giver græsset og urterne til føde for dyrene og fuglene.« Og sådan blev det. 31Gud betragtede nu hele sit skaberværk, og han var ovenud tilfreds med det. Så blev det aften og derefter morgen. Det var den sjette dag.

2 kommentare “1. Mosebog – Kapitel 1”

  1. ehlers10

    Tænk, at ved ham og til ham er alting skabt! (Kol 1,16)

  2. ehlers10

    Tænk, hvor stort det er at være skabt Guds billede til fællesskab med ham!

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.