Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29

 

Benjamins slægt

1Benjamin fik følgende sønner i rækkefølge efter alder: Bela, Ashbel, Ahiram, 2Noha og Rafa. 3Fra Bela nedstammer slægtsoverhovederne Addar, Gera, Abihud, 4Abishua, Na’aman, Ahoa, 5Gera, Shefufan og Huram.

6-7Ehuds sønner Na’aman, Ahija og Gera var slægtsoverhoveder for dem, der boede i Geba. Men befolkningen blev drevet bort og flyttede til Manahat. Gera, som blev far til Uzza og Ahihud, var deres leder.

8-10Shaharajim lod sig skille fra sine koner, Hushim og Ba’ara, og flyttede til Moabs land, hvor han giftede sig med Hodesh, og fra ham nedstammer slægtsoverhovederne Jobab, Zibja, Mesha, Malkam, Jeutz, Sakeja og Mirma.

11Med Hushim havde Shaharajim tidligere fået sønnerne Abitub og Elpa’al. 12Elpa’al fik sønnerne Eber, Misham og Shemed. Sidstnævnte grundlagde byerne Ono og Lod med tilhørende landsbyer. 13Desuden fik han sønnerne Beria og Shema, der var overhoveder for den del af slægten, som slog sig ned i Ajjalon og fordrev Gats indbyggere. 14Elpa’al fik også sønnerne Shashak og Jeremot.

15-16Fra Beria nedstammer følgende slægtsoverhoveder: Zebadja, Arad, Eder, Mikael, Jishpa og Joha.

17-18Fra Elpa’al nedstammer Zebadja, Meshullam, Hizki, Heber, Jishmeraj, Jizlia og Jobab.

19-21Fra Shimi nedstammer Jakim, Zikri, Zabdi, Elienaj, Zilletaj, Eliel, Adaja, Beraja og Shimrat.

22-25Fra Shashak nedstammer Jishpan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananja, Elam, Antotija, Jifdeja og Penuel.

26-27Fra Jeroham nedstammer Shamsheraj, Sheharja, Atalja, Ja’areshja, Elija og Zikri. 28De var slægtsoverhoveder i Benjamins slægt, og de boede alle i Jerusalem.

Folkene i Gibeon og Sauls slægt

29En mand ved navn Jeuel grundlagde byen Gibeon og bosatte sig der sammen med sin kone Ma’aka. 30Hans sønner var i rækkefølge efter alder: Abdon, Zur, Kish, Ba’al, Ner, Nadab, 31Gedor, Ahjo, Zekarja og Miklot. 32Miklot blev far til Shima. De boede alle sammen tæt ved deres slægtninge i Jerusalem.

33Ner blev far til Kish, og Kish blev far til Saul. Saul fik sønnerne Jonatan, Malkishua, Abinadab og Eshba’al. 34Jonatan fik sønnen Meribba’al, som fik sønnen Mika. 35Mika fik sønnerne Piton, Melek, Tarea og Ahaz.

36Ahaz blev far til Jehoadda, som blev far til Alemet, Azmavet og Zimri.

Zimri blev far til Moza, 37som blev far til Bina. Bina blev far til Rafa, som blev far til Elasa, som igen blev far til Atzel.

38Atzel fik sønnerne Azrikam, Bokeru, Jishmael, Shearja, Obadja og Hanan.

39Atzels bror Eshek fik sønnerne Ulam, Jeush og Elifelet. 40Ulams sønner var dygtige bueskytter, og han havde ualmindeligt mange børn og børnebørn, i alt 150. Alle de her nævnte personer tilhørte Benjamins stamme.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.