Indledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29

 

David befæster sin position som konge

2.Sam.5,11-16

1Kong Hiram af Tyrus sendte kong David en masse cedertræ som venskabsgave. Samtidig sendte han stenhuggere og tømrere, der skulle hjælpe med at bygge et flot palads til ham. 2Da forstod David, at Herren havde valgt ham til konge og styrket hans kongemagt for sit udvalgte folks skyld.

3Efter at David var flyttet til Jerusalem, tog han flere koner, og han fik mange sønner og døtre. 4Her følger navnene på de sønner, der blev født i Jerusalem: Shammua, Shobab, Natan, Salomon, 5Jibhar, Elishua, Elpelet, 6Noga, Nefeg, Jafia, 7Elishama, Be’eljada og Elifelet.

David besejrer filistrene

2.Sam.5,17-25

8Da filistrene hørte, at David var blevet kronet til konge over Israel, mobiliserede de deres styrker og tog af sted for at tage ham til fange. Men David fik meddelelse om det og samlede sin egen hær imod dem. 9Filistrenes hær kom og invaderede Refaimdalen. 10Da spurgte David Gud til råds: »Skal jeg gå ud og kæmpe imod dem? Vil du give mig sejr over dem?«

Herren svarede: »Ja, jeg vil udlevere dem til dig.«

11Derefter rykkede David ud og besejrede dem. »Det var Gud, der gjorde det!« erklærede han. »Gud brød gennem fjendens slagrækker som en flodbølge!« Derfor kaldte han stedet for Ba’al-Peratzim.

12De flygtende filistre havde efterladt deres afgudsbilleder på slagmarken, og David gav ordre til, at de skulle brændes.

13Men filistrene kom tilbage og invaderede endnu engang dalen. 14David rådførte sig igen med Gud, og svaret lød: »Undgå et frontalt angreb! Gå bag om fjenden og slå til ved baka-træerne.15Så snart du hører lyden af taktfaste skridt i toppen af træerne, skal du gå til angreb, for det betyder, at Gud selv er gået i forvejen for at tilintetgøre fjendens hær.«

16David gjorde, som Gud havde sagt, og hans hær huggede filistrene ned fra Gibeon og helt til Gezer. 17Davids ry spredtes nu vidt omkring. Herren sørgede for, at alle de omkringboende folkeslag fik stor respekt for kong David.

Skriv en kommentar til dette kapitel

Du skal være logget ind for at poste en kommentar.